WE ARE READY TO

DO OUR MAGIC

פרמצבטיקה
וחדרים נקייםתכנון וביצוע חדרים נקיים בכל רמות הניקיון למיקרו אלקטרוניקה, תכנון וביצוע מעבדות מחקר והקמת מפעלי ייצור ע”י צוותים ייעודיים לביצוע פרויקטים מן הסוג הזה ובהתאם לדרישות המחמירות של ה- FDA בתחום הפארמה ותעשיות המזון.