WE ARE READY TO

DO OUR MAGIC

פרמצבטיקה
וחדרים נקיים

 

כידוע עולם הפרמצבטיקה והחדרים הנקיים דורש תהליכי תקינה מחמירים מה שמחייב כל ספק ובכל תחום.
לאורך השנים ביצענו עשרות פרויקטים שכללו הקמת מפעלי ייצור ותכנון-ביצוע של חדרים נקיים בכל הרמות הנדרשות למיקרו אלקטרוניקה ומעבדות מחקר.
לטובת ביצוע הפרויקטים הללו דאגנו להכשיר צוותים ייעודיים בהתאם לדרישות המחמירות של ה- FDA בתחום הפארמה ותעשיות המזון.

חדר נקי מקיים את רמת הסטריליות הגבוהה ביותר – אף יותר מחדרי ניתוח – וזו נמדדת לפי כמות החלקיקים למ"ק. חדרים נקיים משמשים בעיקר את תעשיית ההיי-טק, ומורכבים בהם חומרים רגישים במיוחד לייצור של שבבים, מוליכים למחצה, מערכות מיקרוטכנולוגיות ועוד.
בכל חדר נקי מותקנות מספר מערכות ייעודיות שעוקבות ומנטרות את אחוזי הלחות, רמת הטמפרטורה והלחץ כדי לוודא שהתנאים האופטימאליים ההכרחיים אכן מתקיימים בו. על מנת לשמור על צביונם של חדרים נקיים, בכניסה אליהם בדרך כלל מותקנת מעין מקלחת מיוחדת שמסירה חלקיקים מיותרים מלבושם וציוד המיגון של אנשי הצוות.

אנו מתקינים מערכות מיזוג אוויר, מערכות סינון חלקיקים וניטור כנדרש בתקן, ובנוסף מספקים מענה גם בבחירת חומרי הבנייה: רוב חומרי הבנייה הסטנדרטים פולטים חלקיקים, לכן לא ניתן להשתמש בהם בבינוי חדר נקי מבלי לפגוע בתקינה שלו.
התקנים הבינלאומיים העיקריים לחדרים נקיים כיום הם ISO 14644-1 (המיועד לרוב הסוגים, ובתוכו 9 סוגים שונים של תת-תקנים), והתקן השני ISO 14698 עוסק בעיקר בחדרים שבהם זיהום ביולוגי עשוי להוות סכנה.