WE ARE READY TO

DO OUR MAGIC

מפעלים
ותעשייהלפני כעשור חברתנו פתחה מחלקה נוספת העוסקת בהקמת מפעלים רחבי היקף ומרלו”גים לתעשייה כבדה ותעשיות שונות.