Micro Swiss

חיפה

פרויקט: מפעלים | לקוח: Micro Swiss | קטגוריות: בינוי, מערכות |
סטטוס: נמסר | מיקום: חיפה | שנה: 2018

פרוייקט

מפעלים

לקוח

Micro Swiss

קטגוריות

בינוי
מערכות

סטטוס

נמסר

מיקום

חיפה

שנה

2018

Micro Swiss – חיפה


חברת מיקרו סוויס מתמחה בייצור כלי הלחמה מדויקים מתכלים לתעשיית המולכים למחצה.
את מפעל החברה העתקנו מאזור תעשייה יקנעם והקמנו מחדש בצ’ק פוסט בחיפה.
הפרויקט כלל למידת הצרכים של הלקוח ותכנון העתקת המפעל הישן למיקום החדש.

במסגרת הפרויקט:
– הקמנו מבנה נוסף חדש משלב השלד
– בניית מעצרה לאגירת חומרים מסוכנים בקרקע
– הקמת חדר טרפו חדש
– ביצוע כלל עבודות המערכות (חשמל ומיזוג) במעבדות ובמשרדים
– עבודות מורכבות של אינסטלציה בקרקע ובפיתוח עם מערכת להובלת חומרים מסוכנים
– סינון וביצוע עבודות אלומיניום וחיפוי חיצוני של המבנה

שטח הפרויקט 3,000 מ”ר בזמן ביצוע של 12 חודשים.
פיקוח: דוד רז | אדריכלות: עופר רן.