Micro Swiss

חיפה

פרויקט: מפעלים | לקוח: Micro Swiss | קטגוריות: בינוי, מערכות |
סטטוס: נמסר | מיקום: חיפה | שנה: 2018

פרוייקט

מפעלים

לקוח

Micro Swiss

קטגוריות

בינוי
מערכות

סטטוס

נמסר

מיקום

חיפה

שנה

2018

Micro Swiss – חיפה


העתקת והקמת מפעל של חברת K&S מאזור תעשייה יקנעם לצ’ק פוסט –
הפרויקט כלל למידת הצרכים של הלקוח ותכנון העתקת המפעל הישן למיקום החדש.

במסגרת הפרויקט:
– הקמנו מבנה נוסף חדש משלב השלד
– בניית מעצרה לאגירת חומרים מסוכנים בקרקע
– הקמת חדר טרפו חדש
– ביצוע כלל עבודות המערכות (חשמל ומיזוג) במעבדות ובמשרדים
– עבודות מורכבות של אינסטלציה בקרקע ובפיתוח עם מערכת להובלת חומרים מסוכנים
– סינון וביצוע עבודות אלומיניום וחיפוי חיצוני של המבנה

שטח הפרויקט 3,000 מ”ר בזמן ביצוע של 12 חודשים.
פיקוח: דוד רז | אדריכלות: עופר רן.