Medtronic

ירושלים

פרויקט: משרדים ומעבדות | לקוח: Medtronic | קטגוריות: גמר, מערכות |
סטטוס: נמסר | מיקום: ירושלים | שנה: 2019

פרוייקט

משרדים ומעבדות

לקוח

Medtronic

קטגוריות

גמר
מערכות

סטטוס

נמסר

מיקום

ירושלים

שנה

2019

Medtronic – ירושלים


מדטרוניק ישראל מקדמת פתרונות, שירותים וטכנולוגיות רפואיות חדשניות.
חברת מדטרוניק מעסיקה למעלה מ-1000 עובדים בישראל במטה החברה, ובאתרי ייצור ופיתוח.
החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם גורמים רפואיים בישראל, בהם משרד הבריאות, קופות החולים,
מרכזים רפואיים, מרפאות, רופאים וכמובן המטופלים עצמם.

במסגרת הפרויקט מעדר ביצעה עבודות למתחם החברה בהר החוצבים בירושלים.
העבודה בוצעה באופן סימולטני בחמש קומות וכללה:
– משרדים
– חדר אוכל
– מטבח
– מחסנים

שטח הפרויקט 4,500 מ"ר בזמן ביצוע של 10 חודשים.
פיקוח: Domark | אדריכלות: מושלי אלדר.