WE ARE READY TO

DO OUR MAGIC

 

תעשייה כבדה היא כינוי למגזר בתעשייה העוסק במוצרים בסיסיים או באמצעי ייצור (כגון מתכת, מכרות, פלדה, מספנות, חומרי בנין, מכונות, ציוד חשמלי, מוצרים מינרליים אל-מתכתיים, תעשיית נייר וכדומה). התעשייה הכבדה מייצרת במקרים רבים זיהום רב, ועל כן משתדלים להרחיק אותה מאזורי המגורים.
שיטת הבנייה במבני תעשייה כבדה צריכה לקחת בחשבון את צרכי הלקוח: לוחות הזמנים ומסגרת התקציב העומד לרשותו. כל פרויקט נשקל לגופו לאחר בחינה מדוקדקת של כל הפרמטרים הרלוונטיים.
לנו במעדר יש הכרה מיטבית עם כל שיטות הבנייה האפשריות למבני תעשייה וכן הבנה עמוקה של החסרונות והיתרונות בכל אחת מהן. יש לנו ניסיון של עשרות פרויקטים מוצלחים עבור חברות תעשייה שונות.

בניה קונבנציונלית
על פי סקר אתרים אשר נערך על ידי פז כלכלה והנדסה במהלך שנת 2015, נמצא כי רובה המכריע של הבניה בישראל הינה בשיטה הקונבנציונלית.
שיטה מסורתית זו מתבצעת במספר שלבים: תכנון, רישוי והיתרים, פיתוח האתר ויסודות, בנייה, סיום, ובמסגרתה אנו עושים שימוש בטכנולוגיות המתבצעות באופן ידני באתרי הבנייה עצמם. היא אומנם איטית יותר משיטות חדשות שצמחו לאורך השנים, אך בלא מעט פרויקטים היא הבחירה הכי נכונה עבור התוצאה הסופית בשיקול כל הדרישות והצרכים של הלקוח.